• Promosyon Tişört Baskı (Ekonomik)

Bu Ürün En az 10 Adet Sipariş Edilebilir.

Ön ve Arka baskı toplam boyutu A4 (21x29,7cm) geçmemelidir.


Et­kin­lik­ler­den şir­ket içi kul­la­nım­la­ra kadar geniş bir yel­pa­ze­de kul­la­nı­lan bas­kı­lı ts­hirt ürün­le­ri, eği­tim sek­tö­rün­den küçük ve büyük tüm öl­çek­te iş­let­me­le­rin de marka ile­ti­şim­le­rin­de kul­lan­dık­la­rı önem­li bir araç­tır. Ge­nel­de marka adı ve lo­go­su ile bir­lik­te kul­la­nı­lan bas­kı­lı ts­hirt ürün­le­ri hem sun­du­ğu fon­ksi­yo­nel fayda hem de şık ya­pı­sı ile ol­duk­ça sık ter­cih edi­len bir ürün­dür.


Sa­de­ce beyaz renk se­çe­ce­ği ile kumaş (%100 pamuk) üze­ri­ne trans­fer baskı tek­ni­ği ile iş­le­nen eko­no­mik bas­kı­lı ts­hirt­ler pro­mos­yon amaç­lı ola­rak sık­lık­la ter­cih edil­mek­te­dir. Özel­lik­le pro­mos­yon ama­cıy­la üre­ti­len eko­no­mik ts­hirt baskı ürü­nü­müz kul­la­nı­lan baskı çe­şi­din­den ötürü uzun kul­la­nım­lar­da so­yul­ma gibi et­ki­ler göz­lem­le­ne­bi­lir.


Dik­kat edil­me­si ge­re­ken­ler
Bu ürün kul­la­nı­lan baskı tek­ni­ğin­den ötürü eko­no­mik ürün ola­rak sı­nıf­lan­dı­rıl­mak­ta ve uygun fi­yat­lar­la lis­te­len­mek­te­dir. Bu ne­den­le uzun dönem kul­la­nım için uygun de­ğil­dir, uzun kul­la­nım­da bas­kı­lı alan­da so­yul­ma gibi de­for­mas­yon­lar göz­lem­le­ne­bi­lir.
Sa­de­ce ön, sa­de­ce arka ya da hem ön hem arka alana baskı ter­cih ede­bi­lir­si­niz. Hem ön hem arka baskı ter­cih edil­di­ğin­de her iki ala­nın­da ta­sa­rım­la­rı­nın sis­te­me yük­len­me­si ge­rek­mek­te­dir.
Bas­kı­ya uygun ta­sa­rım ilet­me­niz ürü­nün baskı ona­yı­nı hızlı al­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak­tır.
Ürün­le­ri­miz Uni­sex'tir. Hem kadın hem erkek kul­la­nı­mı için uy­gun­dur.

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Promosyon Tişört Baskı (Ekonomik)

  • Marka: Artas Reklam
  • Ürün Kodu: ts01
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 25,96TL

  • KDV Hariç: 22,00TL

Mevcut Seçenekler:

Satın alabilmek için asgari adet: 10

Etiketler: usak-tisort-baski